هزینه ها

پلن ۲ گیگابایت
رایگان!

خصوصیات :
- یک ماهه باحجم تعریف شده
- قابلیت حذف فایل ها برای بازگردانی حجم
- بدون محدودیت روزانه
- ماندگاری فایل بصورت نامحدود زمانی
- دانلود سرور اختصاصی با بالاترین سرعت ممکن
اسکن فایل ها با آنتی ویروس کسپراسکی
اسکن فابل ها به وسیله آنتی ویروس کسپراسکی
پلن ۵۰ گیگابایت
۲۰ هزار تومان ماهیانه

خصوصیات :
- یک ماهه باحجم تعریف شده
- قابلیت حذف فایل ها برای بازگردانی حجم
- بدون محدودیت روزانه
- ماندگاری فایل بصورت نامحدود زمانی
- دانلود سرور اختصاصی با بالاترین سرعت ممکن
اسکن فایل ها با آنتی ویروس کسپراسکی
اسکن فابل ها به وسیله آنتی ویروس کسپراسکی

پرطرفدار


پلن ۱۵۰ گیگابایت
۴۰ هزار تومان ماهیانه

خصوصیات :
- یک ماهه باحجم تعریف شده
- قابلیت حذف فایل ها برای بازگردانی حجم
- بدون محدودیت روزانه
- ماندگاری فایل بصورت نامحدود زمانی
- دانلود سرور اختصاصی با بالاترین سرعت ممکن
اسکن فایل ها با آنتی ویروس کسپراسکی
اسکن فابل ها به وسیله آنتی ویروس کسپراسکی
پلن ۵۰۰ گیگابایت
۲۰۰ هزار تومان ماهیانه

خصوصیات :
- یک ماهه باحجم تعریف شده
- قابلیت حذف فایل ها برای بازگردانی حجم
- بدون محدودیت روزانه
- ماندگاری فایل بصورت نامحدود زمانی
- دانلود سرور اختصاصی با بالاترین سرعت ممکن
اسکن فایل ها با آنتی ویروس کسپراسکی
اسکن فابل ها به وسیله آنتی ویروس کسپراسکی
پلن ۲ ترابایت
تماس بگیرید

خصوصیات :
- یک ماهه باحجم تعریف شده
- قابلیت حذف فایل ها برای بازگردانی حجم
- بدون محدودیت روزانه
- ماندگاری فایل بصورت نامحدود زمانی
- دانلود سرور اختصاصی با بالاترین سرعت ممکن
اسکن فایل ها با آنتی ویروس کسپراسکی
اسکن فابل ها به وسیله آنتی ویروس کسپراسکی
پلن ۱ ترابایت
تماس بگیرید

خصوصیات :
- یک ماهه باحجم تعریف شده
- قابلیت حذف فایل ها برای بازگردانی حجم
- بدون محدودیت روزانه
- ماندگاری فایل بصورت نامحدود زمانی
- دانلود سرور اختصاصی با بالاترین سرعت ممکن
اسکن فایل ها با آنتی ویروس کسپراسکی
اسکن فابل ها به وسیله آنتی ویروس کسپراسکی
طراحی شده با